• Grudziądz
  • Nasza Klasa

Powstanie Komitetu

Grudziądz miastem Chrystiana

25 kwietnia 2002 r. Paweł Grochowski wygłosił referat Idea odbudowy wieży Klimek i szanse jej realizacji na spotkaniu promocyjnym książki wydanej przez PTH Oddział w Grudziądzu Grudziądz miastem Chrystiana. Materiały posesyjne z II Sympozjum Grudziądz miastem Chrystiana 4.12.1998 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. 6 maja 2002 r. odbyło się zebranie założycielskie Komitetu w CKU w Grudziądzu. Wybrano Zarząd w składzie: Paweł Grochowski - przewodniczący, Marek Szajerka - wiceprzewodniczący, Zbigniew Maciejewski - wiceprzewodniczący, Janina Guniewicz - sekretarz, Janusz Hinz - skarbnik.

Klimek

Założycielami Komitetu byli mieszkańcy miasta: Izabela Fijałkowska, Mariusz Głowacki, Paweł Grochowski, Janina Guniewicz, Michał Heyka, Ewa Herman-Nogowska, Janusz Hinz, Jerzy Kulwicki, Zbigniew Maciejewski, Lech Misiaszek, Tomasz Porębny, Roman Pułka, Marzena Remiś, Robert Rezmer, Marek Szajerka, Przemysław Szachnitowski, Edmund Ściesinski.

Zarząd Komitetu

Prezes Sekretarz Skarbnik Komisja Rewizyjna
Ryszard Kucharczyk Henryk Przerwa Kazimierz Autryb Paweł Grochowski
Zbigniew Maciejwski
Lech Misiaszek

Zakres działalności:

logo

Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Komitet jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Upiększania Miasta założonego w 1862 r. jako opiekuna Wzgórza Zamkowego w Grudziądzu. Celem Komitetu jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do rekonstrukcji wieży zwanej Klimek - dawnego symbolu Grudziądza. Działamy we współpracy z Urzędem Miejskim w Grudziądzu. Obecnie Komitet liczy 127 członków zwyczajnych.

Autorem loga jest Pan Zbigniew Maciejewski, współzałożyciel Komitetu i były członek Zarządu.

Statut Komitetu


Członkowie wspierający:

  • GTKiMSD Pomorze
  • KMDG
  • Muzeum Grudziądz
  • PZF Koło Grudziądz
  • PTG Koło Grudziądz
  • PTH Oddział Grudziądz
  • TOnZ Grudziądz