• Grudziądz
  • Nasza Klasa

Komitet działa we współpracy z Urzędem Miejskim w Grudziądzu. 14 maja 2008 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy gminą-miasto Grudziądz reprezentowaną przez Prezydenta Grudziadza, Pana Roberta Malinowskiego a Zarządem Komitetu. Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy rekonstrukcji Klimka oraz obszar dawnego wzgórza zamkowego wraz z rewaloryzacją parku. Celem porozumienia jest podjęcie prac restauratorskich, zmierzających do odtworzenia oraz wyeksponowania wartości kulturowych wieży i otoczenia zabytku, a tym samym przywrócenie dziedzictwa kulturowego mieszkańcom Grudziądza.
Wcześniej porozumienie takie zostało podpisane 15.03.2004 r. z Prezydentem Miasta, Andrzejem Wiśniewskim.

Na skutek działań Komitetu 30 kwietnia 2003 r. podjęta została Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/30/03 o wpisaniu odbudowy wieży Klimek do strategicznego planu rozwoju miasta.


Spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

12 marca 2010 r. Przewodniczący Komitetu był gościem na spotkaniu członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Urzędzie Miejskim. Zainteresowanie tematyką Klimaka było przekraczające oczekiwanie.

Monitoring na Górze Zamkowej

W październiku 2008 r. na wniosek Zarządu Komitetu odsłonięte części wieży zostały oczyszczone z graffiti, ponadto zamontowano nową furtkę i ponownie zabezpieczono mury. Zainstalowano także kamerę na Górze Zamkowej, co zapobiegnie dewastacji ruiny Klimka i terenu badań archeologicznych. Dziękujemy Panu Prezydentowi, Robertowi Malinowskiemu za pomoc i wsparcie, którego nam udzielił.


Rozbiórka kopca

światowid

W 1956 r. na miejscu wieży Klimek usypany został kopiec (na zdj. lata 70.). W 1965 r. na jego szczycie postawiono pomnik Światowida (Świętowit, błędnie Światowid, gł. bóstwo czczone przez Słowian połabskich Ranów zamieszkujące na wyspie Rugii w grodzie Arkona; czczono go jako Boga Najwyższego - pana niebios, lasu, słońca, ognia, urodzaju i prawdopodobnie wojny). Wybór ten zapewne związany był z przygotowaniami do obchodów 1000-lecia naszego państwa. Autorem pomnika był F. Kubica. Przed rozpoczęciem prac, pomnik przeniesiono do Parku Miejskiego w Grudziądzu. Pogarszający się stan techniczny kopca powodował, że od kilku lat, ze względów bezpieczeństwa, nie mógł on spełniać swych funkcji widokowych.

Na podstawie podpisanego porozumienia, we współpracy z Urzędem Miejskim, 18 kwietnia 2006 r. Komitet rozpoczął rozbiórkę kopca na Górze Zamkowej. Rozbiórka ta udowodniła, że pod kopcem znajdują się jeszcze ruiny Klimka. Kierownikiem budowy był grudziądzanin, Pan Marian Balicki. Nadzór archeologiczny prowadził dr Antoni Pawłowski z Kwidzyna. Oprócz pana Mariana Balickiego, oddanie pracował także wówczas pan Kazimierz Autryb, członek Komitetu. Prace trwały do 17 sierpnia 2006 r.


Konkurs dla szkół

Aby zainteresować uczniów historią wieży Klimek, Komitet zorganizował od 1 marca do 30 kwietnia 2005 r. konkurs Z Klimkiem w górę. Pierwszą nagrodę zdobyła Szkoła Podstawowa nr 9. Pozostałe szkoły, które wzięły udział w konkursie: I LO, IV LO, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Rolniczych.

Klimek w krajobrazie Grudziądza

Pod takim tytułem od 4 do 31 września 2004 r. w galerii Akcent w Grudziądzu odbyła się zorganizowana przez Komitet wystawa eksponująca różnorodne pamiątki związane z wieżą. Eksponaty na wystawie można było podziwiać dzięki uprzejmości mieszkanców Grudziądza, w tym członków Polskiego Związku Filatelistycznego w Grudziądzu, Grudziądzkiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłosników Sztuki Dawnej Pomorze, Koła Miłosników Dziejów Grudziądza.
Atrakcją wystawy była specjalnie na tę okazję wykonana z zapałek makieta Góry Zamkowej z Klimkiem autorstwa Jacka Piłata z Radzynia Chełmińskiego.

Audycje radiowe

Audycje historyczne realizowane były w 2003 r. we współpracy z "Radiem Grudziądz". Opracowywali je członkowie Komitetu. Emitowane były od stycznia do lipca 2003 r. - łącznie 11. Ich tematyka obejmowała historię zamków krzyżackich z naciskiem na zamek w Grudziądzu i wieżę Klimek.

Galeria

Klimek

zdjęcia z rozbiórki

Klimek

zdjęcia z wystawy

Klimek

varia

Materiały video

Zbiórki publiczne


Projekt rewaloryzacji

Autorem projektu jest Pan Maciej Gamalczyk, członek Komitetu.